Lezingen over Erfrecht

Voorkom familieleed en bespaar erfbelasting. Dit is het motto van een goed en actueel testament en levenstestament. Want met een goed testament en levenstestament voorkomt u allerlei narigheid omtrent het afwerken van een erfenis. Of als u zelf geen beslissing meer kunt nemen door wilsonbekwaamheid door een ziekte of ongeval. We zien hier dagelijks de praktijkvoorbeelden van. Vaak worden keuzes die betrekking hebben op overlijden vaak vooruit geschoven. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer. Dan is het te laat. Bezoek daarom onze lezing en ontdek waarom een goed testament en levenstestament van belang is.